Scan Arbeidsmigranten Stadsregio Rotterdam, Stimulans

De stadsregio Rotterdam heeft CMO Stimulans gevraagd om te onderzoeken op welke wijze advies en ondersteuning geboden kan worden bij de opgave die de stadsregio Rotterdam zichzelf gesteld heeft.

download dit artikel

Centraal staan good practices in Nederland waarbij gekeken wordt naar afspraken rond leefbaarheid die gemeenten en marktpartijen in Nederland bij elkaar brengen.

 Inhoud van dit document:

  1. Inleiding         
  2. De arbeidsmigrant nader bekeken   
  3. De huisvesting van de arbeidsmigranten de good practices  
  4. Successen en Knelpunten     
  5. Literatuur en websites           
  • Bijlage 1. SKIA voorwaarden     
  • Bijlage 2. De Poolse Wacht in Vlaardingen          
  • Bijlage 3. Probleemwijken blij met Poolse immigranten              
Datum:
Dossier:
Onderwerp: