Schagen: beleidskader tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

In de huidige bestemmingsplannen voor de landelijke gebieden van Schagen zijn al regels opgenomen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit is alleen toegestaan als nevenactiviteit bij bestaande agrarische bedrijven voor maximaal 40 arbeidsmigranten. De ervaring leert echter dat veel agrarische bedrijven de voorkeur hebben om arbeidsmigranten in te huren via uitzendorganisaties. Ook is een groot deel van de arbeidsmigranten buiten de agrarische sector werkzaam. De regels uit de bestemmingsplannen bieden daarom onvoldoende oplossing voor het huisvestingsprobleem.

download beleidskader>

Met dit beleidskader wil de gemeente Schagen op tijdelijke basis aanvullende mogelijkheden scheppen om op korte termijn voldoende kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Het beleidskader maakt het mogelijk om, onder voorwaarden, vrijgekomen agrarische percelen tijdelijk te gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Na het verstrijken van de afgesproken tijdelijke periode, resteert dan een opgeruimd perceel waarvan de agrarische opstallen zijn gesloopt.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid