Schagen: recreatieterreinen nog in beeld voor arbeidsmigranten

Huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Schagen op recreatieterreinen moet niet bij voorbaat worden uitgesloten.

Bij de zoektocht naar geschikt onderdak van seizoenwerkers moet het college ook naar deze terreinen kunnen kijken. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie