Schagen: wat heeft huisvesting arbeidsmigranten met verpauperende schuren te maken?

Wonen, werken en samenleven in een plattelandsgemeente brengt geheel eigen problemen en uitdagingen met zich mee, zowel voor bewoners als bestuurders.

Het bestuur van de gemeente Schagen ziet zich met twee specifieke uitdagingen geconfronteerd. Vanavond, 4 juli, wordt in de gemeenteraad van Schagen gesproken over één oplossing voor deze vraagstukken; verpaupering van agrarische bebouwing en de huisvesting van arbeidsmigranten. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie