Schatting aantal EU-arbeidsmigranten 2010

Op verzoek van het ministerie van BZK heeft Prof. Dr. P.G.M. van der Heijden van de Universiteit Utrecht een schatting gemaakt van het aantal migranten uit Midden- en Oost-Europa in 2010. Dit is een vervolg van de schatting over 2008 en 2009. Een schatting over 2011 en 2012 is nog niet mogelijk, omdat de benodigde data voor de schatting nog niet beschikbaar is.

Het onderzoek geeft het aantal migranten uit Midden- en Oost-Europa weer dat in de GBA en/of bij UWV geregistreerd staat en maakt een schatting van het aantal personen die niet in deze systemen geregistreerd staan, maar hier wel wonen en/of werken. In 2008 was het totaal aantal EU-arbeidsmigranten maximaal 280.000, in 2009 maximaal 305.000 en in 2010 maximaal 340.000. De schattingen laten zien de groep lineair groeit. Er is geen sprake van exponentiële groei. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Facts en figures