SCP-rapport: Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland

Aanleiding voor het onderzoek is dat over de Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland weinig bekend is, maar er wel signalen komen uit bijvoorbeeld zorg, onderwijs en politie dat het niet altijd goed met hen gaat. Migratie brengt stress en aanpassingsproblemen met zich mee, voor zowel migranten als hun kinderen, zo is bekend van eerdere migrantengroepen. Om herhaling van de problematiek zoals van Turkse en Marokkaanse kinderen te voorkomen, is het van belang kennis te vergaren over hoe het de kinderen van migranten uit Midden- en Oost-Europa in Nederland vergaat.

download rapport
download perbericht

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
1 Verkennend onderzoek naar de leefsituatie van Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland
2 Demografie en achtergrond
3 De kinderen door de ogen van deskundigen
4 Waar lopen gemeenten en instanties tegenaan?
5 Conclusies
Summary

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Taal en participatie