Slotconferentie Kompas: ‘Handhaving staat, huisvesting zorgenkind’

Waar staat de regio West-Friesland als het gaat om goede huisvesting voor arbeidsmigranten? En wat moet er nog gebeuren? Zo'n 75 mensen togen op 11 december naar het gemeentehuis van Medemblik om hierover van gedachten te wisselen. Directe aanleiding is de be‘indiging per 1 januari 2014 van het integrale handhavingsproject Kompas. Frank Streng, voorzitter van de stuurgroep en burgemeester van Medemblik: ''Met Kompas hebben we veel bereikt. Meer inschrijvingen in het GBA en een toename van het aantal legale bedden. Maar we zijn er nog niet. We hebben afgesproken 6.000 huisvestingsplaatsen te realiseren. De teller staat nu op 2.400. Politiek West-Friesland toon uw bestuurskracht en kom de gemaakte afspraken met de minister na.''

slotconferentie-kompas

Mark Frequin, directeur-generaal Wonen en Bouwen van BZK complimenteerde de regio met de bereikte handhavingsresultaten. Maar uitte ook zijn zorgen. ”Mijn harde boodschap luidt: alle acht andere regio’s zijn hun afspraken met de minister nagekomen maar West- Friesland nog niet. U heeft als regio gezegd voor 6.000 huisvestingsplaatsen te zorgen. Maar u heeft vervolgens niet afgesproken: wie pakt welk deel van het probleem? U kijkt allemaal naar elkaar. Dit moet u gaan oplossen.” De voorzitter van de projectgroep handhaving van Kompas, Enkhuizens burgemeester Jan Baas, zoomde in op het succes van de gezamenlijke handhaving: ”Het aantal overtredingen toonde gaandeweg een neergaande lijn, er werden minder arbeidsmigranten per woning aangetroffen, er werden meer aanvragen gedaan voor legalisaties en het aantal GBA-inschrijvingen steeg fors. Nog niet alles is legaal. Daarom is het goed dat Kompas verdergaat in bestaande structuren.” Sjon Wagenaar, wethouder van Drechterland en voorzitter van de projectgroep huisvesting kon melden dat er binnenkort een convenant tussen gemeenten, werkgevers en huisvesters wordt getekend.

Wim Reedijk, verbonden aan het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten, hield de regio een spiegel voor. ”U kunt ervoor kiezen de inzet vooral te richten op kleinschalige huisvestingsoplossingen. Maar het is evident dat u met grootschaliger voorzieningen sneller serieuze stappen kunt zetten. Wij weten inmiddels dat dat – onder voorwaarden – een prima mogelijkheid kan zijn.” Reedijk ging verder in op het vervolgproces in de regio: ”Hou het gesprek tussen overheid, werkgevers en huisvesters open. Als dat verdwijnt ben je zo weer terug bij af.” Om zijn woorden kracht bij te zetten presenteerde hij het zogeheten ambassadeursteam West-Friesland. Dat bestaat uit: Kasper Gutter, wethouder Medemblik, Jan Willem van der Meer van NL-Jobs en Hans Kroger van Woonstichting het Grootslag. Dit team gaat er voor zorgen dat de regio echt in actie blijft om meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Dagvoorzitter Han ter Heegde, burgemeester van Heerhugowaard voelde de kersverse ambassadeurs direct stevig aan de tand en in de discussie die volgde werden concrete suggesties gedaan en kritische noten gekraakt. Een ding werd duidelijk: Kompas stopt maar het huisvestingsproces gaat door!

Op de conferentie gehouden presentaties:

logo-kompas-west-friesland

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Handhaving