SNF-keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten kent snelle groei

Sinds de start in augustus 2013 zijn inmiddels ruim 200 bedrijven geregistreerd voor het SNF-keurmerk. Het aantal gecertificeerde huisvestingslocaties is gegroeid naar 3.700. Hiermee voldoet het keurmerk aan de verwachtingen die bij de oprichting zijn uitgesproken.

De groei blijkt uit de eerste evaluatie van het SNF-keurmerk.Voorzitter Koos Karssen: ”Het aantal gecertificeerde bedrijven is in een jaar tijd verdubbeld. Het draagvlak bij bedrijven om op een objectieve wijze de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten aan te tonen is een feit. Ik merk ook dat gemeenten bekender raken met de voordelen van het SNF-keurmerk bij het ontwikkelen van huisvestingsbeleid of bij de invulling van de handhavingstaken. Dit onderstreept het belang voor bedrijven om het keurmerk te behalen.”

Ontwikkeling
Uit de evaluatie zijn een aantal punten naar voren gekomen waarop de norm en de werkwijze verduidelijkt kunnen worden. Deze worden op korte termijn doorgevoerd. Karssen: ”We streven naar een continue proces van ontwikkeling en verbetering van de norm, deze evaluatie biedt daar een goede basis voor.”

Toekomst
Hoe de groei van het keurmerk zich verder ontwikkelt is moeilijk te voorspellen. De huisvestingsmarkt en de politieke omgeving waarin SNF opereert zijn voortdurend in beweging. SNF heeft inmiddels een gewaardeerde positie in het speelveld. Het keurmerk biedt ook in de toekomst de mogelijkheid voor bedrijven zich positief te onderscheiden in de kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten.

Onafhankelijke controles
Om het keurmerk te behouden worden een deel van de huisvestingslocaties van de keurmerkhouders jaarlijks door een onafhankelijke instelling fysiek gecontroleerd op leefruimte, brandveiligheid, administratie en beheer, hygiëne, een minimum aantal sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid. Voldoet de huisvesting niet, dan verliest de onderneming het SNF keurmerk.

Voor meer informatie kijk op www.normeringflexwonen.nl

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Normering en certificering