SNF-keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten nu ook voor agrarische bedrijven

Het SNF-keurmerk bestaat twee jaar. Inmiddels zijn 220 bedrijven bij SNF geregistreerd. Het betreft zowel uitzendorganisaties als huisvestingsbedrijven. Omdat ook in andere sectoren, zoals de land- en tuinbouw, de bouw en de metaal, de huisvesting van arbeidsmigranten door de werkgever wordt georganiseerd wordt het nu ook voor deze bedrijven mogelijk om het SNF-keurmerk te behalen. Daarmee tonen de bedrijven aan dat de kwaliteit van de huisvesting in orde is.

Voorzitter Koos Karssen: ”Bij het ontwikkelen van de SNF-norm is van begin af aan duidelijk geweest dat controle op kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten niet kan zonder een controle op goed werkgeverschap. Voor bedrijven in de uitzendbranche geldt dat zij bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerd moeten zijn. Voor bedrijven uit andere sectoren was nog niet uitgewerkt hoe op goed werkgeverschap wordt gecontroleerd.”

SNF is van mening dat de invulling van het goed werkgeverschap binnen de SNF-norm door de sociale partners in een sector wordt geregeld. In de meeste sectoren is een cao van toepassing. Deze wordt afgesloten tussen sociale partners in een sector. Vaak zijn in een cao afspraken gemaakt over de wijze waarop op de naleving van de cao wordt gecontroleerd. Op het moment dat vast staat dat de naleving van de cao op een bepaalde wijze is geregeld wordt hier voor bedrijven uit deze sector in de controlesystematiek van SNF rekening mee gehouden.

Karssen: ”Deze ontwikkeling is positief voor zowel de agrarische bedrijven als de gemeenten die te maken hebben met huisvesting van arbeidsmigranten bij agrarische bedrijven. Wanneer een agrarisch bedrijf het SNF-keurmerk heeft, dan is duidelijk dat de huisvesting kwalitatief in orde is. Gemeenten kunnen hier in hun huisvestings- en handhavingsbeleid rekening mee houden.”

Albert-Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland: ”LTO Nederland onderschrijft het belang van goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Het SNF-keurmerk levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de huisvesting. Daarom beveelt LTO Nederland deelname aan het keurmerk aan bij de LTO leden. Deelname geschiedt op vrijwillige basis.”

Voor meer informatie, kijk op www.normeringflexwonen.nl

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Normering en certificering