Woningcorporaties

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij de huisvesting van starters en herstarters op de woningmarkt. Toch zijn er ook bij hen nog veel witte vlekken waar het om flexwonen gaat. Deels uit onbekendheid, deels omdat hun speelveld wettelijk beperkt is en zij b.v. niet in de sfeer van logies mogen acteren.


Er zijn in Nederland ongeveer 400 woningcorporaties. Teveel om in deze netwerkgids op te nemen. Maar het overgrote deel van de corporaties is lid van hun branchevereniging Aedes.

Via deze link vindt u alle woningcorporaties die lid zijn van Aedes:

Bekijk het overzicht van Aedes-leden

U kunt zoeken op naam van de corporatie en op (hoofd)vestigingsplaats.

Als u niet weet wie bij een corporatie de juiste contactpersoon is, kunt u uw vraag ook via het contactformulier aan ons stellen. Mogelijk kunnen wij u direct aan de goede ingang helpen.


Ook de Autoriteit Woningcorporaties geeft inzicht in welke corporaties waar werkzaam zijn. Via deze link kunt u zoeken naar informatie over alle woningcorporaties in Nederland:

Bekijk de informatie van de Autoriteit Woningcorporaties