Staalkaart gemeentelijk beleid gericht op integratie EU-migranten

Gemeenten die aan de slag willen met het bevorderen van integratie van EU-migranten, kunnen deze publicatie van het Kennisplatform Integratie & Samenleving gebruiken ter informatie en inspiratie voor het ontwikkelen van integratiebeleid. De Staalkaart EU-migranten biedt goede voorbeelden op het gebied van registratie, informatie, taal, werk, samenleven en opvoeding.

download publicatie

Inhoudsopgave

1. Registratie: zicht op de doelgroep als basis voor doelgericht beleid
2. Wegwijs in Nederland: informatievoorziening
3. Taal: taallessen ter bevordering van de integratie
4. Werk: werk vinden en houden
5. Samen-leven: contacten met Nederlanders
6. Kinderen van EU-migranten: informatie over gezondheidzorg en onderwijs, en ondersteunen van ouderbetrokkenheid

bron

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid