Staat van de woningmarkt 2017

Minister Ollengren schrijft in haar aanbiedingsbrief van het rapport "Staat van de wonigmarkt 2017" over de wenselijkheid van flexibele woonvormen

De minister zegt in haar brief: De hiervoor genoemde factoren beperken de mogelijkheden om de woningproductie op korte termijn ver te verhogen boven wat reeds in de prognose is voorzien. Daarbij is in sommige regio’s het tekort ten opzichte van de vraag dermate groot dat bouw van nieuwe woningen hier slechts gedeeltelijk aan tegemoet kan komen. Naast een onverminderde inzet op het verhogen van de bouwproductie, hecht ik dus ook groot belang aan het beter benutten van de bestaande voorraad, en het komen tot meer inzet van flexibele vormen van wonen. Hierover wil ik ook met de regio’s in gesprek.

De aanbiedingsbrief van de minister vind u hier.

Het rapport “Staat van de woningmarkt 2017” vindt u hier.

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: