Stadsregio Rotterdam: de economische waarde van arbeidsmigratie

Met dit rapport hoopt de Stadsregio Rotterdam het economisch belang van de arbeidsmigranten prominent op de agenda's van gemeenten te krijgen, zodat er ook ruimte kan ontstaan voor gemeenten om samen met werkgevers en huisvesters te werken aan huisvestings- en handhavingsafspraken. Enerzijds om invulling te geven aan de afspraken in de Landelijke Verklaring door ook als gemeenten de verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van huisvesting voor EU-arbeidsmigranten. Anderzijds om ook vanuit economisch perspectief te blijven inzetten op een sterke economische regio.

download rapport

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING
2. SAMENVATTING
3. EEN ECONOMISCH PERSPECTIEF OP ARBEIDSMIGRANTEN
4. DE ARBEIDSMIGRANT BESTAAT NIET
5. DE HUISVESTING VAN ARBEIDSMIGRANTEN
6. DE ECONOMISCHE WAARDE VAN ARBEIDSMIGRANTEN
7. WAT DOEN GEMEENTEN MET DE TOESTROOM VAN ARBEIDSMIGRANTEN?
8. DE BELANGEN VAN DE GEMEENTEN EN DE WERKGEVERS
9. WERKEN NAAR EEN OPLOSSING
10. ACTIES/AANBEVELINGEN

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid