Stand van zaken LTO-keurmerk huisvesting arbeidsmigranten

In de afgelopen maanden hebben we u geïnformeerd over de beperkte mogelijkheden die er sinds de Wet Aanpak Schijnconstructies zijn om de kosten van de huisvesting in te houden op het WML van uw tijdelijke werknemers. Dat mag alleen maar als de huisvesting is gecertificeerd met een keurmerk dat onder toezicht staat van de Raad voor de Accreditatie.

We hebben onderzoek gedaan om aan te haken bij bestaande keurmerken om geaccrediteerde certificering mogelijk te maken op basis van de in de cao’s opgenomen normen. Deze cao-normen zijn gebaseerd op de mede door LTO ondertekende nationale intentieverklaring huisvesting. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Normering en certificering