Sterke groeiverwachting productie flexwoningen

Er is een sterke groei te verwachten in de productie van flexwoningen in Nederland, van 3.664 in 2019 naar 7.106 in 2020. De grootste toename zit bij de woningen voor een gemengde doelgroep. In 2020 komen er bijna 4 keer zoveel flexwoningen voor een gemengde doelgroep bij als in 2019.

Dit zijn enkele van de resultaten uit het onderzoek ‘De productie van verplaatsbare- en andere flexwoningen in Nederland’ dat het Expertisecentrum Flexwonen uitvoerde samen met Watkostdebouwvaneenhuurwoning en op 15 juni door minister Ollongren naar de Kamer is gestuurd als bijlage bij de Staat van de Woningmarkt 2020.

Download Rapport ‘de productie van verplaatsbare en andere flexwoningen in Nederland’>

Lees verder: Kamerbrief Staat van de woningmarkt 2020>

bron: Rijksoverheid.nl

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beleid, Doelgroepen flexwonen, Facts en figures