Stichtse Vecht: tijdelijke woonunits voor statushouders

Het bestuur van de gemeente Stichtse Vecht heeft een plan van aanpak vastgesteld voor het huisvesten van statushouders. Eén van de maatregelen die de gemeente gaat nemen is het tijdelijk woonunits plaatsen bij sportvelden - in overleg met sportverenigingen - en op braakliggende terreinen.

Voor 2017 moet de gemeente nog ruim 108 statushouders huisvesten. Daarvan zullen er 40 niet gehuisvest worden –  die moeten in 2018 onderdak krijgen. Daarmee komt het totaal te plaatsen mensen voor 2018 naar verwachting uit op 118. Dit kunnen gezinnen zijn, maar ook alleengaanden of alleenstaanden.

Om aan deze taakstelling te voldoen, heeft de gemeente een noodzakelijk pakket aan maatregelen samengesteld. Een aantal maatregelen is niet nieuw, maar wordt sneller uitgevoerd. De gemeente zoekt zoveel mogelijk de balans om de krappe huurwoningmarkt te ontzien en tegelijkertijd te voldoen aan de taakstelling. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat de provincie de regie overneemt en oplossingen gaat opleggen. Dit laatste is een bevoegdheid van de provincie als de gemeente haar wettelijke taak verzuimd uit te voeren. De balans zoeken doet de gemeente door in te zetten op alternatieve vormen van huisvesting naast het deels gebruiken van bestaande en nieuwe huurwoningen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Vluchtelingen