Strategische kadernotitie arbeidsmigratie, Limburg, 2013

Nu echter steeds duidelijker wordt dat arbeidsmigratie een blijvend fenomeen is, met vele samenhangende maatschappelijke opgaven, is een strategische koersbepaling op zijn plaats. Kernvraag daarbij is:hoe kan arbeidsmigratie zo worden benut en ondersteund, dat het de koers en ambities van Limburg versterkt?

bekijk notitie

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Procesbeschrijving
3. Maatschappelijke context
4. Visie op arbeidsmigratie
5. Rol van de Provincie
6. Selectie van Provinciale prioriteiten
6.1 Huisvesting arbeidsmigranten
6.2 Integratie en taal
6.3 Kennis en beeldvorming
6.4 Arbeidsmarkt
7. Vervolgaanpak
8. Financiën

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Taal en participatie