Structuurvisie Arbeidsmigranten, gemeente Someren 2008

De gemeente Someren wil in deze thematische structuurvisie een kader scheppen voor de aanpak van de problematiek van de huisvesting.

download structuurvisie

Inhoudsopgave
0 Inhoudsopgave
1 Inleiding
2 Evaluatie SRE-nota
3 Adoptieproject huisvesting arbeidsmigranten
4 De praktijk in Someren
5 Verschillende beleidsonderdelen
6 Nieuwe regeling gemeente Someren
7 De beleidsregelingen
8 Uitvoeringsprogramma
9. Bijlagen

Datum:
Dossier:
Onderwerp: