Studentenhuisvesting en bouwregelgeving

Handreiking bestemd voor professionele gebruikers van het Bouwbesluit 2012 betrokken bij de ontwikkeling, de bouw, het beheer, de verhuur en het onderhoud van studentenhuisvesting.

Deze handreiking is uitgebracht door Kences, kenniscentrum studentenhuisvesting i.s.m. het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Download de handreiking

Datum:
Dossier:
Onderwerp: