Subjectieve veiligheid in Vreewijk sinds komst arbeidsmigranten

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen of de Poolse arbeidsmigranten uit het Zuiderparkhotel, daadwerkelijk invloed hebben op de subjectieve veiligheid van de bewoners uit Vreewijk.

download onderzoeksrapport

Inhoudsopgave:

1. Inleiding
2. Methodologische verantwoording
3.Theoretisch kader
4. Resultaten onderzoek

zie ook adviesrapport ‘download adviesrapport

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid