Subsidie flexibele huisvesting Overijssel

De provincie Overijssel heeft per 1 oktober een (gewijzigde) subsidieregeling voor de bouw of verbouw van of transformatie naar tijdelijke woningen voor spoedzoekers.

De regeling is bedoeld voor gemeenten en woningcorporaties en beoogt de realisatie van dit soort tijdelijke woningen met een huur onder de aftoppingsgrens te stimuleren. De te verstreken subsidie bedraagt maximaal € 15.000,- per gebouwde, verbouwde of getransformeerde tijdelijke woning en er geldt een maximum van € 250.000,- per aanvraag. Voor 2019 is er in totaal € 1.000.000,- beschikbaar.

De tijdelijke huisvesting is bedoeld voor spoedzoekers, die de provincie als volgt omschrijft: personen die meer dan gemiddelde urgentie ervaren om te verhuizen. Het kan gaan om redenen als beëindiging van de relatie, zelfstandig wonen, gezondheid of het zijn van arbeidsmigranten of statushouders.

De regeling staat op de website van de provincie Overijssel en is bereikbaar via onderstaande link. Daar is ook informatie te vinden over de voorwaarden, de wijze van aanvragen en ondersteuning daarbij.

Subsidie Flexibele huisvesting

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Doelgroepen flexwonen, Financiering en exploitatie, Vluchtelingen