Succesvolle participatie van EU-arbeidsmigranten: tips en inspirerende voorbeelden voor beleidsmakers en sociaal professionals

De afgelopen tien jaar zijn de aantallen EU-migranten in ons land gestegen. Dit geldt voornamelijk voor de migranten uit Midden- en Oost-Europa. Uit een recent verschenen rapport van SEO Economisch Onderzoek wordt duidelijk dat wij deze werknemers keihard nodig hebben. Arbeidsmigranten doen vooral eenvoudig en routinematig productiewerk, waarvoor geen Nederlandse werknemers te vinden zijn. Van verdringing is dus geen sprake. En dat de economische waarde van arbeidsmigranten groot is, blijkt ook: zij dragen maar liefst 11 miljard euro bij aan ons nationaal inkomen.

In deze brochure:

  1. zetten we de opgehaalde knelpunten op een rij rondom de participatie van EU-arbeidsmigranten.
  2. beschrijven we wat werkt bij het bevorderen van de participatie van arbeidsmigranten.
  3. bieden wij een podium aan de verschillende betrokkenen rondom het vraagstuk met vier portretten: twee wijkbewoners uit Helmond (een met een Poolse en een met een Nederlandse achtergrond), een welzijnsprofessional uit Naaldwijk (met een Tsjechische achtergrond) en een beleidsprofessional uit Waalwijk (met een Nederlandse achtergrond) vertellen over hun ervaringen, visie, doelen en ambities rondom de participatie van deze groep.
  4. zetten wij een aantal inspirerende voorbeelden op een rij die op verschillende plekken in Nederland uitgevoerd worden.
  5. sluiten we af met tips over mogelijke richtingen om de participatie van en een positieve beeldvorming over EU-arbeidsmigranten te bevorderen.

bron: KIS>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Taal en participatie