SZW-folder: Zaken doen met een uitzendbureau, waar moet u als ondernemer op letten?

Een uitzendbureau neemt u veel werk uit handen. Ons land kent wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken waar uitzendbureaus zich aan moeten houden.

download folder SZW

Het merendeel van de uitzendbureaus houdt zich hieraan. Als ondernemer is het uw verantwoordelijkheid om zaken te doen met een bureau dat zich aan de regels houdt. Zoals met een juiste registratie in het Handelsregister en het afdragen van sociale premies. Indien dit niet het geval is, kan ook u dat geld kosten. In deze folder leest u wat u, als inlener van uitzendkrachten, kunt doen om misstanden te herkennen en problemen te voorkomen. De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich aan de regels houden en treedt waar nodig streng op.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie