’t Slothuys, Spanbroek

Net als het Flexhotel Zuiderpark, was 't Slothuys in Spanbroek ooit een hotel dat reeds enige tijd een andere bestemming had. In dit geval ging het om een verzorgingstehuis annex zorghotel. In 2007 kocht vastgoedontwikkelaar Harry Schouten het pand in de gemeente Opmeer, tussen Heerhugowaard en Hoorn, met als doel het te slopen en op de locatie woningen terug te bouwen.

t-slothuys-spanbroekDoor de crisis bleek dit plan op korte termijn niet haalbaar. Om leegstand te voorkomen werd gezocht naar een tijdelijke opvulling. De eigenaar kwam uiteindelijk in contact met uitzendbureau NL Jobs dat op zoek was naar huisvesting voor hun buitenlandse werknemers, aanvullend op de particuliere huurwoningen die zij meestal gebruiken. In het begin moesten de spelers aan elkaar wennen en bestond bij de eigenaar wat koudwatervrees. Toch besloot men de samenwerking aan te gaan. Na overeenstemming over de huurprijs gingen de partijen naar de gemeente waar ze geïnteresseerde, maar ook sceptische reacties kregen. NL Jobs heeft zich vervolgens uitgebreid aan ambtenaren, wethouders en de burgemeester voorgesteld en de plannen uitgelegd, om zo het vertrouwen te winnen. Ook is een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor omwonenden die zich verenigden in een klankbordgroep om overleg te voeren met de initiatiefnemers. Als resultaat van de open communicatie ging de gemeenteraad in 2008 akkoord met een tijdelijke exploitatievergunning.

Door de vroegere bestemming als hotel en verzorgingstehuis was het gebouw makkelijk te transformeren. Ook kon vrijwel al het meubilair worden overgenomen. De investering, die het uitzendbureau volledig zelf gedaan heeft, is met name gaan zitten in het vervangen van de professionele keuken, het aankopen van extra witgoed en aanleggen van een professionele brandbeveiliging. Enkele regels en procedures, zoals de heffing van toeristenbelasting op logies en het feit dat maar 20 procent op het loon van werknemers ingehouden mag worden, bleken de exploitatie als woonvoorziening zeer krap te maken. Door goed en direct overleg met de gemeente is hier een maatwerkoplossing voor gekomen waar alle partijen tevreden mee zijn.

Het pand is ingericht als een woongroep voor 160 met name Poolse medewerkers van NL Jobs. De meesten zijn jonge seizoenarbeiders in de agrarische sector die het werk puur doen om geld te verdienen en slechts korte tijd in Nederland verblijven. Ze betalen voor het verblijf ongeveer € 80,- euro per week. Na een kleine verbouwing telt de short-stayfaciliteit thans in totaal 80 tweepersoonskamers met eigen sanitair. Koken gebeurt in de gemeenschappelijke keuken. Effectief heeft iedere bewoner ruim 16 m2 tot zijn beschikking, maar het pand kent een grote tuin en enkele gemeenschappelijke ruimtes. Tevens kan op eigen terrein geparkeerd worden.

In het gebouw is een kleine vestiging van het uitzendbureau gerealiseerd. Daarnaast wonen er twee beheerders die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en het onderhoud. Voor de bewoners geldt een streng regime waarin misdragingen directe consequenties hebben. Ze moeten zelf hun kamer schoonhouden, drank is in principe alleen daar toegestaan en bezoek wordt tot het minimum beperkt. Hier tegenover stelt NL Jobs een activiteitenprogramma met taallessen, uitjes, deelname aan de plaatselijke voetbalclub en de katholieke parochie. De arbeidsmigranten draaien hierdoor mee in de lokale gemeenschap.

Waar de woonvoorziening voor tijdelijke arbeidsmigranten begon als pilot, bestaat het inmiddels al zes jaar. Doordat het uitzendbureau geïnvesteerd heeft in lokaal draagvlak, kwalitatief goede huisvesting en intensief beheer, functioneert ’t Slothuys goed. In de praktijk zijn er nauwelijks klachten, al blijven enkele dorpsbewoners principieel tegen de invulling van het pand. Bij de eerste verlenging van de exploitatievergunning in 2011 tekenden ze bezwaar aan, maar dit werd ongegrond verklaard. Toch is de toekomst van de locatie niet zeker. Het pand is oud en verdient een grote renovatie voor de langere termijn. Ook heeft de eigenaar nog steeds plannen voor sloop en nieuwbouw. Voor 2016 is daarom een heroverweging voorzien.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie