Taalonderwijs en arbeidsmigranten

Een deel van de arbeidsmigranten komt hier tijdelijk werken en keert daarna weer terug naar het land van herkomst.

Een ander deel blijft hier langer of vestigt zich permanent. Vanuit zelfredzaamheid en participeren in de Nederlandse samenleving is het van belang dat, zeker arbeidsmigranten die hier (langer) blijven, de Nederlandse taal leren. Verschillende gemeenten bieden (specifiek op EU arbeidsmigranten gerichte) taal-programma’s aan tegen geen of weinig kosten. Werkgevers hebben er baat bij dat hun werknemers , w.o. arbeidsmigranten tot op zekere hoogte de Nederlandse taal beheersen. Alleen al vanwege veiligheid. Zie ook taalakkoord. Een betere taalbeheersing biedt voordelen voor werknemer én werkgever. Zoals foutenreductie, inzetbaarheid op andere plekken in het bedrijf, contacten binnen en buiten het bedrijf, lager ziekteverzuim en de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen (zoals een vakopleiding). Verschillende werkgevers met arbeidsmigranten in dienst bieden taaltrainingen gericht op het werk aan voor hun medewerkers. Zie bijvoorbeeld A-ware foodgroup. Wilt u de taalvaardigheid van uw medewerkers vergroten? Lees dan hier verder>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Taal en participatie