Taskforce en extra geld voor snellere groei transformatie en flexwoningen

De ambitie om door te groeien naar jaarlijks 15.000 flexwoningen en 15.000 woningen door transformatie wordt versneld. Zo komt er een ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’ die in combinatie met € 100 miljoen aan middelen voor meer slagkracht zorgt.

De taskforce spoort snel te realiseren projecten op en helpt medeoverheden, woningcorporaties en andere partijen bij het snel aanpakken van struikelblokken. Dat schrijft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vandaag in een brief die hij met het Nationaal Transformatieplan naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen