Terugblik Jaarcongres ‘De waarde(n) van arbeidsmigranten’

Woensdag 24 mei presenteerde bestuurslid en onderzoeker Jan Cremers tijdens het jaarcongres de belangrijkste resultaten uit de vijf onderzoeken van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten. Hierin komt naar voren hoe arbeidsmigranten zelf denken over wonen, leven en werken in Nederland.

Download kennisrapportages>

De onderzoeksresultaten werden vervolgens besproken in een viertal paneldiscussies. Daar debatteerden de panelleden met elkaar én met de deelnemers in de zaal over diverse stellingen, zij wisselden visies uit en formuleerden concrete verbeteracties. De belangrijkste inzichten en conclusies vindt u in de kennisrapportage.

Zie voor meer informatie het Kenniscentrum Arbeidsmigranten>

Datum:
Dossier:
Huisvesting arbeidsmigranten
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Facts en figures, Taal en participatie