Terugblik webinar Arbeidsmigranten: ‘Eerste jaarrapportage waar staan we nu en volgende stappen’

Tijdens de online bijeenkomst Arbeidsmigranten 'Twee jaar na Roemer en dan...?' van 27 januari vertelden wij u aan de hand van presentaties over een drietal belangrijke aandachtsgebieden van het advies, waar we nu staan en wat de volgende stappen zijn. De certificering van de uitzendbranche; betere huisvesting; registratie en zicht op arbeidsmigratie.

U kunt het webinar via onderstaande link terugkijken:

 

Dit webinar maakt deelt uit van een serie in de aanloop naar het landelijk  Congres ‘Twee jaar na Roemer en dan…?,  Rijtuigenloods Amersfoort, donderdag 12 mei 2022

 

Het Projectteam IPA organiseert in samenwerking met de VNG, het Expertisecentrum Flexwonen en andere samenwerkingspartners een inspirerend congres met aansprekende keynote sprekers, panels, diverse leerzame workshops, een inspiratiemarkt en na afloop een netwerkborrel. Met vertegenwoordigers van ministeries, gemeenten, provincies, huisvesters, vakbonden, werkgevers en uitzendbureaus, brancheorganisaties, Inspectiediensten en niet in de laatste plaats, arbeidsmigranten bespreken we de stand van zaken en plannen. We laten ons inspireren door successen en voorbeelden uit de praktijk. Noteert u alvast deze datum in uw agenda?

Heeft u nog vragen of opmerkingen n.a.v. deze bijeenkomst, de komende webinars of het congres? Neem dan contact met ons op via: congresarbeidsmigranten@minszw.nl

Wilt u met de collega’s die aan het woord zijn geweest met hun presentaties nog ideeën uitwisselen over de casussen? Wilt u graag op de hoogte gehouden worden over belangrijke ontwikkelingen, goede praktijken en evenementen rondom het thema EU-arbeidsmigranten en ontvangt u de IPA-nieuwsbrief nog niet? Stuur dan een mail naar: ipa@minszw.nl

We hopen u graag binnenkort weer te ontmoeten bij één van onze webinars of tijdens het congres op 12 mei a.s.!

 

Met vriendelijke groet,

Brenda Gietema,
Interdepartementaal Project Arbeidsmigranten,
Ministerie van SZW

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie