Thallo betrekt werklozen bij huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten

Werkloze jongeren werkervaring op laten doen en tegelijkertijd bouw- en renovatieprojecten uitvoeren die anders financieel niet haalbaar zijn. Stichting Thallo wil werk maken van meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten door bijvoorbeeld leegstaand vastgoed te transformeren naar huisvesting voor arbeidsmigranten.

Op deze manier bestrijdt Stichting Thallo sinds de oprichting in de zomer van 2012 de hoge jeugdwerkloosheid. Jongeren hebben geen werkervaring en er zijn weinig stageplaatsen. Hierdoor komen jongeren niet of heel moeilijk aan werkervaring. Naast de jeugdwerkloosheid zijn er meer problemen zoals gebrek aan bouwprojecten en leegstand in kantorenland. Thallo richt zich vooral op maatschappelijk doelen, zoals sociale huurwoningen, zorgcomplexen, scholen, huisvesting voor arbeidsmigranten etc.

Participatie van Thallo bij het creëren van woonruimte voor arbeidsmigranten biedt de gemeenschap een uitgelezen kans om tegelijk werkloosheid te bestrijden. De combinatie van beide doelstellingen zal zeker draagkracht verhogend werken. Binnen Thallo is de ervaring en expertise op het gebied van het creëren van woonruimte voor arbeidsmigranten aanwezig. Stichting Thallo zoekt geschikte objecten voor onze projecten, en ook partners om gezamenlijk de doelstellingen te realiseren.

Samenwerking

Zoals bij de meeste andere projecten die de stichting organiseert wordt samengewerkt met een lokale aannemer, opleidingsinstanties en gemeente.  Er worden cursussen aangeboden zoals het behalen van veiligheidscertificaten. Deelnemers krijgen een getuigschrift. Daarnaast worden tijdens het project potentiële werkgevers op netwerk bijeenkomsten uitgenodigd zodat de jongeren meer kans maken op een betaalde baan.

Jong leert van oud

Belangrijk onderdeel van de projecten is om zowel jongere als oudere werkloze bij het project te betrekken. De jongeren leren van de ouderen.

meer over de stichting Thallo

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie