Tijdelijke woningen in Rotterdam

Het woningtekort in Nederland wordt geschat op zo’n 300.000 woningen en de verwachting is dat dit de komende jaren toeneemt.

In Rotterdam is er ook een groot tekort aan woningen, daarom is de ambitie om 50.000 nieuwe woningen te bouwen voor 2040. Naast de reguliere woningbouw wil de gemeente ook flexwoningen realiseren om het woningtekort te bestrijden. Deze woningen worden sneller opgeleverd omdat de bouwtijd korter is dan bij reguliere woningen. Het doel is om op locaties verspreid over de stad 700 tot 1.000 flexwoningen te realiseren in 2021 en 2022. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen