Toezichthouders corporaties over kansen en randvoorwaarden flexwonen

Flexwoningen dragen bij aan de oplossing voor tekorten op de woningmarkt. Toezichthouders zien kansen voor snelle plaatsing van kwalitatief goede woningen, maar kijken ook kritisch naar de randvoorwaarden, zoals inspraak van omwonenden, financiering en afspraken over herplaatsing.

In 2030 staan in het uitbreidingsgebied De Groote Wielen bij Den Bosch volgens de planning 3.000 woningen. Corporatie Zayaz zet dit jaar al 200 flexwoningen neer om de nieuwe wijk een vliegende start te geven. In april krijgen huurders van de eerste 30 woningen de sleutel. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Aan de slag met flexwonen, Versnelling woningbouw
Onderwerp:
Beleid, Financiering en exploitatie, Verplaatsbare woningen, Wetten en regels