Toolkit II: Handreiking opgave tijdelijke huisvesting EU-arbeidsmigranten

Deze toolkit is bedoeld om gemeenten, huisvesters en werkgevers/uitzendbureaus te helpen bij het gezamenlijk formuleren van de opgave van tijdelijke huisvesting voor EU-arbeidsmigranten. Dit kan vervolgens als basis dienen voor bestuurlijke afspraken voor een concreet huisvestingsprogramma voor EU-arbeidsmigranten op lokaal of regionaal niveau. Deze toolkit sluit aan bij de eerdere toolkit 'Inschatting aantal EU-migranten op gemeentelijk niveau' waarin hulpmiddelen worden aangereikt om te komen tot een schatting van het aantal arbeidsmigranten binnen een gemeente. Hiermee krijgen de betrokkenen een eerste inzicht in de vraag naar tijdelijke huisvesting. Met deze schattingen zetten we nu een volgende stap in het huisvestingsproces: het in kaart brengen van de daarop aansluitende actuele opgave van tijdelijke huisvesting van EU-arbeidsmigranten.

download toolkit

Inhoudsopgave

Inleiding
In de praktijk
Met alle betrokken partijen gezamenlijk
Huidige opgave versus toekomstige opgave
Werkwijze toolkit
Bouwsteen 1: Het huidige geschikte aanbod in kaart brengen
Bouwsteen 2: De huidige vraag/behoefte in kaart brengen
Bouwsteen 3: Huisvestingsprogramma
Leeswijzer
Bouwsteen 1: Het huidige geschikte aanbod in kaart brengen
Bouwsteen 2: De huidige vraag/behoefte aan huisvesting in kaart brengen
Bouwsteen 3: Huisvestingsprogramma
Bouwsteen 1: Het huidige geschikte aanbod in kaart brengen
1. Informatie rond vergunningen en handhaving
2. (Handhavings)controles in combinatie met andere bronnen
3. Afgegeven keurmerken
4. Convenanten met werkgevers
Bouwsteen 2: De huidige vraag/behoefte aan huisvesting in kaart brengen
1. Gesprekken met arbeidsmigranten, huisvesters en werkgevers
2. Uitbreidingswensen van geschikte huisvesting
Bouwsteen 3: Huisvestingsprogramma
1. Bestaand beleid, wet- en regelgeving en benodigde aanpassingen
2. Mogelijkheden binnen de bestaande voorraad
3. Nieuwbouw mogelijkheden
4. Bestuurlijke afspraken
5. Monitoren en evalueren

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid