toolkit inschatting aantal EU-migranten beschikbaar

Gemeenten en/of huisvesters zoals woningcorporaties nemen op verschillende plaatsen het voortouw om de huisvestingsopgave voor EU-migranten in kaart te brengen. Dat blijkt in de praktijk vaak een lastige klus omdat het inschatten van het aantal migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa in de gemeente een lastige opgave blijkt. Om gemeenten hierin te ondersteunen hebben de afzenders van de Nationale Verklaring een toolkit ontwikkeld.

download toolkit
download CBS-analyse

Hierin staan een aantal tips, rekenvoorbeelden en vuistregels gebundeld. Deze toolkit is een hulpmiddel om te komen tot een schatting van het aantal EU-migranten binnen de gemeente. Het is echter geen sluitend model dat een precies antwoord geeft op het totale aantal EU-migranten in uw gemeente. De toolkit bestaat uit twee stappen:
1.         de GBA en UWV-geregistreerde EU-migranten in beeld krijgen; en
2.         andere bronnen in beeld krijgen
De gecombineerde uitkomst van deze stappen geeft een schatting van het totaal aantal arbeidsmigranten binnen de gemeente. Per stap wordt een korte toelichting gegeven op de beschikbare bronnen, de achtergronden, vuistregels en voorbeelden. Daarnaast bevat de toolkit een analyse van het CBS over het aantal GBA en/of in de polisadministratie van UWV ingeschreven migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa in 167 gemeenten, die onder de ‘prioritaire uitrol’ van de Nationale verklaring vallen (de negen regio’s).

Datum:
Dossier:
Onderwerp: