Transformatie: kansen voor de sociale huur

De dure 'oplossing' sloop/nieuwbouw gaat niet zo gemakkelijk op in deze tijd. Transformatie is dan een alternatief dat geld en tijd kan schelen, zeker sinds het Bouwbesluit in 2012 meer flexibiliteit biedt. En transformatie kan meer functiemenging opleveren.

bekijk rapport

Het doel van dit onderzoek van DSP van februari 2014 is als volgt:
Inzicht krijgen in ervaringen en overwegingen van corporaties en andere professionele verhuurders bij (kantoor)transformatie, teneinde transformatie van niet-woonpanden naar woningen te bevorderen en de perspectieven van de heffingsmindering, in het kader van de Verhuurderheffing onder de aandacht te brengen.

Inhoudsopgave

1 Inleiding
2 Conclusies en aanbevelingen
3 De 10 projecten in het kort
4 Ervaringen en overwegingen

Bijlagen
Bijlage 1 Voorbeeldprojecten
De Studio – Amsterdam
De Hulk – Almere
Janspoort – Arnhem
Eendrachtskade – Groningen
Campus Diemen Zuid – Diemen
Bomansplaats – Eindhoven
De Ambachtsschool – Zwolle
Jedeloo Technische School – Zaandam
Elisabeth Ziekenhuis – Leiden
Ripperda Kazerne – Haarlem
Bijlage 2 Respondenten voorbeeldprojecten

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen