Transformatie kantoren gaat niet vanzelf, SBR

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het programma Onorthodoxe Maatregelen van het Ministerie van BZK, gestart door voormalig VROM in het kader van de Verstedelijkingsafspraken 2010 – 2020.

bekijk dit document

Inhoud van dit document:
1.Inleiding
Deel 1. TRANSFORMATIE STRUCTUREEL OP GANG
2. Waarom gaat transformatie niet vanzelf?
3. Gemeentelijke regie-instrumenten
4. Het Rijk en ruimte binnen de regelgeving
Deel 2. PROJECTBESCHRIJVINGEN
-Amsterdam – Molenwerf
-Den Haag – Stationsplein
-Den Haag – Savorin Lohmanplein
-Eindhoven – Beukenlaan
-Eindhoven – Vonderweg
-Heerlen – Kloosterweg
-Nieuwegein – Luifelstede
-Rotterdam – Willem Ruyslaan
-Utrecht – Gerbrandystraat
-Zoetermeer – Italiëlaan

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Financiering en exploitatie