Transformatie leegstaand vastgoed naar woonruimte studenten en jongeren

Dit rapport van Platform31 richt zich op de transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte. Welke lessen kunnen we leren uit de praktijk? Er wordt gekeken naar een drietal geslaagde voorbeeldprojecten: de Archimedeslaan in Utrecht, de Bomansplaats in Eindhoven en het ACTA-gebouw in Amsterdam. Dit rapport vult de publicatie 'Wonen buiten Kantoortijd' (2012) aan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente transformatie. Voor de drie transformatieprojecten is beschreven hoe het transformatieproces – van de planfase tot en met de beheerfase – is verlopen en wat de kritische succesfactoren van de transformatie zijn geweest. De evaluaties van deze voorbeeldprojecten zijn in dit rapport opgenomen.

download publicatie

Inhoudsopgave

Voorwoord
1. Inleiding
2. Voorbeeldproject 1 Archimedeslaan 16, Utrecht 19
2.1 Achtergrond en kenmerken
2.2 De planfase
2.3 De bouwfase
2.4 De beheerfase
2.5 Financiën
2.6 De toekomst
2.7 Conclusie – kritische succesfactoren
3. Voorbeeldproject 2 Studentencomplex B1 Bomansplaats, Eindhoven 41
3.1 Achtergrond en kenmerken
3.2 De planfase
3.3 De bouwfase
3.4 De beheerfase
3.5 Financiën
3.6 De toekomst
3.7 Conclusie – kritische succesfactoren
4. Voorbeeldproject 3 Go West (ACTA-gebouw) Louwesweg 1, Amsterdam (Nieuw-West) 67
4.1 Achtergrond en kenmerken
4.2 De planfase
4.3 De bouwfase
4.4 De beheerfase
4.5 Financiën
4.6 De toekomst
4.7 Conclusie – kritische succesfactoren en leerpunten

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen