Uithoorn: ruimtelijke onderbouwing huisvesting arbeidsmigranten

Bij de gemeente hebben zich initiatiefnemers gemeld die huisvesting voor tijdelijke arbeiders willen realiseren. De verzoeken zijn gericht op zowel huisvesting bij het eigen bedrijf, als wel huisvesting voor arbeiders die elders in de omgeving werken.

download ruimtelijke onderbouwing huisvesting arbeidsmigranten

Vier plannen zijn ingediend voor de ontwikkeling van gebouwencomplexen welke worden geëxploiteerd als kamerverhuurbedrijf. De gebouwen worden aangemerkt als een logiesfunctie. Met de vier initiatieven wordt een invulling gegeven aan de mogelijkheid tot het ontwikkelen van pensions in het buitengebied. Het bedrijfsmatig aanbieden van (nacht)verblijf is een veelvoorkomende vorm van logies die goed aansluit bij het huisvestingsvraagstuk voor tijdelijke arbeidsmigranten. Permanente bewoning in deze pensions is niet toegestaan.

Met de onderhavige ruimtelijke onderbouwing wordt de huisvesting van arbeidsmigranten op vier locaties juridisch-planologisch mogelijk gemaakt, te weten:
– Hoofdweg 59;
– Poelweg 44-46;
– Randweg 121A;
– Noorddammerweg achter 17-21.

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing huisvesting arbeidsmigranten:

1. Inleiding
2. Bestaande situatie
3. Toekomstige situatie
4. Beleidskader
5. Randvoorwaarden
6. Uitvoerbaarheid

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Wetten en regels