Uitwerking Crisis- en herstelwet gepubliceerd

Afgelopen week is in het Staatsblad het Besluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet.

Dit besluit is onder meer van belang voor uitbreiding van het vergunningvrij bouwen en het verruimen van de termijn waarvoor tijdelijke bouwwerken kunnen worden gerealiseerd in afwijking van het bestemmingsplan.

Deze verruimingen kunnen een belangrijke impuls betekenen voor het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten, b.v. door transformatie van bestaande gebouwen en doordat de exploitatie van tijdelijke gebouwen haalbaar wordt.

De gehele tekst van het besluit en de toelichting daarop vindt u hier.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Doelgroepen flexwonen, Vluchtelingen, Wetten en regels