Uitzondering op verbod inhoudingen WML voor huisvestingskosten

Op 21 april 2016 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de herziening van de Wet Minimumloon. In paragraaf 6 op pagina 12 wordt ook ingegaan op het verbod op inhoudingen en natuurlijk ook de uitzondering daarop. De minister van SZW geeft aan voornemens te zijn om bij AMvB een uitzondering te maken voor huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering. Op dit moment wordt er gewerkt aan de AMvB en de inwerkingtreding staat nu gepland voor 1 januari 2017.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Normering en certificering