Utrecht: voldoende geschikte woningen arbeidsmigranten hard nodig

Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking halen bedrijven steeds meer personeel uit het buitenland. De verwachting is dat deze groep arbeidsmigranten in de toekomst zal groeien en dat de vraag naar goede huisvesting stijgt.

De provincie heeft onderzoek laten doen naar de omvang van het aantal arbeidsmigranten en hun huisvesting in de Utrechtse gemeenten. Belangrijkste aanbeveling in het onderzoeksrapport is dat er regionale afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat er meer geschikte woningen komen nu en in de toekomst. Gemeenten, werkgevers, uitzenders en provincie moeten met elkaar om tafel. De provincie heeft hierin een ondersteunende rol. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie