Utrecht wil azc waar ook andere woningzoekenden kunnen wonen

De gemeente Utrecht wil 250 tot 300 nieuwe plekken in de stad voor de opvang van asielzoekers. Maar dan moet dat complex ook ruimte bieden aan andere woningzoekenden, zegt de gemeente. In het azc moeten buurtbewoners samen met vluchtelingen cursussen en andere gezamenlijke activiteiten kunnen doen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid vroeg gemeenten onlangs extra opvangruimte beschikbaar te stellen. Er is een groot tekort aan bedden in de huidige asielzoekerscentra doordat het aantal asielzoekers groeit en de wachttijden bij immigratiedienst IND erg lang zijn. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zoekt nieuwe locaties om 5000 mensen op te vangen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen