Verantwoord verplaatsen tijdelijke wooneenheden, SEV

In 2008 startte de SEV met het thema Wonen Urgent. Toen nog een behoorlijk onontgonnen terrein. De SEV constateerde dat er ontzettend veel spoedzoekers zich dagelijks op de woningmarkt melden, maar dat er voor hen geen adequate huisvesting beschikbaar is.

bekijk dit rappport

Her en der verrezen op tijdelijke locaties nieuwe tijdelijke wooneenheden. Uit het SEV-onderzoek Verantwoord verplaatsen blijkt dat er een gezaghebbende uitspraak nodig is van de VNG en de VROM(inspectie) over de manier van toetsen bij het verplaatsen van tijdelijke wooneenheden.

Inhoud van dit document

  1. Samenvatting
  2. Inleiding
  3. Aangetroffen situatie
  4. Mogelijke oplossingen
  5. Conclusies
  6. Vervolgstappen
Datum:
Dossier:
Onderwerp: