Verbod inhouding en verrekening op WML met half jaar uitgesteld

Minister Asscher heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen met een half jaar uitstelt tot 1 juli 2016.

In de brief geeft hij aan dat hij meer tijd nodig heeft om een zorgvuldige afweging te maken voor de gehele herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, waaronder ook het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon valt. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.  

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Wetten en regels