Verdwijnen achterstand huisvesting vergunninghouders binnen handbereik

In de maand mei ruilden 3.079 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) hun onderkomen bij het COA voor woonruimte in een gemeente. Als het gemeenten lukt om in juni ruim 2.700 vergunninghouders te huisvesten, dan ontstaat op 1 juli de unieke situatie dat er niet langer sprake is van een achterstand in de huisvesting.

Gemeenten hebben in de eerste helft van 2017 een taakstelling om 19.082 vergunninghouders te huisvesten. Dit is inclusief een eerder opgelopen achterstand uit de laatste zes maanden van 2016. In de eerste vier maanden van dit jaar realiseerden gemeenten al de formele wettelijke taakstelling van 13.000. In mei hebben zij de achterstand van 6.082 voor de helft weggewerkt.

Landelijk 80% taakstelling behaald

Landelijk gezien lopen gemeenten mooi op schema met het huisvesten van vergunninghouders. De provincies Gelderland, Friesland en Drenthe lopen voorop met respectievelijk 129%, 117% en 103% realisatie van de taakstelling. Noord-Holland (54%) en Utrecht (60%) blijven nog achter. Dit kan deels verklaard worden door de druk op de woningmarkt in deze provincies. Maatregelen van het COA om meer vergunninghouders toe te wijzen aan met name Noord- en Zuid-Holland, hebben er aan bijgedragen dat de provincie Zuid-Holland inmiddels redelijk in de pas loopt met een realisatie van 78% van de taakstelling.

Aandacht voor ernstig vertraagden in de opvang 

Hoewel de omvang van de totale groep vergunninghouders die langer dan de richttijd in de opvang verblijft afneemt, is er een groeiende groep van ‘ernstig vertraagden’ waarbij de voortgang van de huisvesting zeer problematisch wordt. Veelal gaat het om vergunninghouders die extra begeleiding of specifieke zorg nodig hebben. Het Platform Opnieuw Thuis maakt zich in de laatste maand van haar bestaan sterk voor een meer integrale aanpak van betrokken organisaties om deze groep mensen sneller te huisvesten.

Einde Platform Opnieuw Thuis in zicht

Na ruim 2,5 jaar stopt het Platform Opnieuw Thuis op 16 juli haar voornaamste activiteiten. Op 3 juli verschijnt een volgend bericht over de maandelijkse huisvestingscijfers wanneer taakstellingsperiode 2017-1 is afgerond. Over de berichtgeving na 16 juli wordt via de website binnenkort meer gepubliceerd.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Vluchtelingen