Vergelijk 42 verplaatsbare woningconcepten

'Watkostdebouwvaneenhuurwoning' maakte een inventarisatie.

U vindt er (voor zover beschikbaar) kenmerken als oppervlakte, aantal kamers, energielabel, illustraties van de gevel en plattegronden, de prijs, de kosten van onderhoud en de restwaarde na 5 of 20 jaar. Alle concepten zijn momenteel te koop in Nederland. Een aantal komt in aanmerking voor de Tijdelijke subsidieregeling huisvesting vergunninghouders.

‘Watkostdebouwvaneenhuurwoning’ stelt de inventarisatie alléén beschikbaar voor gemeenten en corporaties. U kunt via deze link bestellen.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: