Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten, Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, 2017

Platform31 voerde op verzoek van de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout een verkennend onderzoek uit naar de positie van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa in deze gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Hoewel in het gemeentelijk beleid weinig aandacht uitgaat naar deze groep, bestaat onder raadsleden behoefte aan inzicht in de omvang van de groep arbeidsmigranten en in mogelijke knelpunten. Platform31 analyseerde beleidsdocumenten en registraties en hield ruim 60 interviews: met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, van de drie gemeenten en met Poolse inwoners.

Hoewel het overgrote deel van de arbeidsmigranten niet geregistreerd is, wordt geschat dat thans meer dan een op de tien inwoners in de drie gemeenten van Poolse afkomst is. Duidelijk is dat de groep EU-arbeidsmigranten in de regio van samenstelling verandert: seizoensgebonden migratiepatronen maken langzaam maar zeker plaats voor vestigingsmigratie. Het aantal kinderen van Poolse afkomst nam de afgelopen jaren fors toe. De gemeenten spannen zich beperkt in om de instroom en aanwezigheid van EU-arbeidsmigranten in goede banen te leiden. Omdat zich nauwelijks probleemsituaties in de drie gemeenten manifesteren, is dat op zichzelf niet problematisch. Maar nu het aantal vestigers dat een beroep doet op lokale voorzieningen groeit, zou dit op termijn tot knelpunten of problemen rond de integratie in de lokale samenleving kunnen leiden.

De rekenkamercommissie formuleerde op basis van het onderzoek aanbevelingen voor de drie gemeenten:

  • versterk de informatiepositie rondom Poolse inwoners en
  • besteed meer aandacht aan registratie, taalverwerving en integratie.

Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid