Vernieuwende woonoplossingen in kleinere gemeenten

Tientallen gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied.

Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend: in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor uiteenlopende doelgroepen en met verschillende eigendoms- en beheerconstructies. Flexwonen is bedoeld voor woningzoekenden die snel woonruimte nodig hebben, aanvullend op de reguliere woningmarkt. Flexwonen biedt spoedzoekers een alternatief voor níet wonen. Dat kan in tijdelijke gebouwen (of locaties), maar ook in een permanent gebouw, waar bewoners elkaar opvolgen, al dan niet met tijdelijke huurcontracten.

In dit rapport geven de onderzoekers twaalf voorbeelden van flexibele woonoplossingen in kleinere gemeenten. Ook duiden de onderzoekers de (vermeende) trek van de Randstad naar het platteland. De voorbeelden kunnen als inspiratie dienen. Immers, wat in het ene dorp kan, kan elders wellicht ook, eventueel aangepast aan lokale omstandigheden.

bron Platform31>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen