Versie 5.0 van norm voor huisvesting arbeidsmigranten gepubliceerd

De norm voor huisvesting van arbeidsmigranten wordt met ingang van 15 augustus 2016 aangepast. De aanpassing betreft  de regels rond herstelbrief en herkeuring. 

In de afgelopen jaren is het tussentijds oplossen van tekortkomingen in bepaalde gevallen toegestaan, maar dit liet ruimte voor discussie en leverde onduidelijkheid op. Daarom heeft het bestuur besloten om duidelijke regels te formuleren wanneer het herstel van major tekortkomingen via een herstelbrief (met foto’s, facturen, via Skype of anderszins) opgelost kan worden, en wanneer een herkeuring noodzakelijk is. U vindt voor die situatie een tabel in onderdeel C ‘beslisboom’ van de norm.

bron: Stichting Normering Flexwonen

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Normering en certificering