Versplintering van belangen bij arbeidsmigratie

door: Silvia Gawronski en Harald Wiersema
Aan de hand van voorbeelden uit wetgeving en rechtspraak inzake arbeidsmigratie signaleren de auteurs de versplintering van verschillende belangen. Hierbij gaan ze op basis van twee voorbeelden – tewerkstellingsvergunningen en planologische huisvestigingsproblematiek – in op verschillende economische, maatschappelijk-politieke en juridische belangen die een rol spelen.

Artikel Journaal Vreemdelingenrecht – juni 2021, Sdu

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Wetten en regels