Villapark Het Lageveld in Hoge Hexel

villapark-het-lageveld-hoge-hexelInitiatiefnemer
Marquette Detachering BV

Aantal huisvestingsplaatsen
circa 140

Doelgroep
EU-arbeidsmigranten

Korte omschrijving
Na een aanlooptijd van 7 jaar is in april 2015 een omgevingsvergunning verleend voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het landelijke gebied van Hoge Hexel. Hier staan 28 volledig gemeubileerde en gestoffeerde recreatiewoningen. In elk ervan kunnen maximaal 5 arbeidsmigranten verblijven. Iedere woning beschikt over 2 eigen parkeerplaatsen. Om het gebied verder te upgraden zijn verschillende investeringen gedaan om de landschappelijke kwaliteit te verhogen. Het inrichtings- en beheersplan is ontwikkeld in nauwe samenspraak met direct omwonenden en andere belanghebbenden. Dat heeft onder meer geresulteerd in een permanent aanwezige beheerder, goede onderlinge afspraken, camerabewaking en een goede afstemming met de naast gelegen recreatieparken. De onderlinge verstandhouding is goed: er zijn geen klachten en de arbeidsmigranten hebben goed contact met bewoners van het naast gelegen vakantieoord.

Huurprijs
Deze bedraagt € 57,– per persoon per week inclusief gas, water, licht.

Bijzonderheden

  • Hoewel het initiatief aanvankelijk geen gehoor vond bij de gemeente, heeft scepsis -na een lange adem- plaats gemaakt voor volledige medewerking en enthousiasme van het voltallige college en de gemeenteraad;
  • Het naast gelegen recreatiepark Buitengoed het Lageveld -met circa 70 woningen- is aangekocht. Het park heeft uitsluitend een recreatieve doelstelling. Hier bouwt Marquette Projecten de laatste 31 nieuwe recreatiewoningen . Na enkele jaren van stilstand wordt nu de laatste fase gerealiseerd. Zo hebben de ontwikkelingen elkaar versterkt en kwalitatief aangevuld.
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie